Erityistyölaseihin liittyvien asioiden organisointi työpaikalla

Täsmennä käsitteet 
Pitkältä ja kömpelöltä kuulostavaa ilmaisua ”näyttöpäätetyössä tarvittavat erityistyölasit” on syytä käyttää sekaannusten välttämiseksi. Vaihtoehtoina näkee mm. näyttöpäätelaseja, työlaseja jne.
Selvitä työnantajan kanssa, mitä erityistyölaseja se korvaa työntekijöilleen Näyttöpäätenäkeminen on vain yksi erityistyölasien käyttöaiheista. Sairaskassan säännöissä saattaa olla silmälaseja koskevia kohtia.
Tutustu työehtosopimuksiin 
Niissä saattaa olla näkötarkastuksia ja silmälaseja koskevia kohtia.
Tiedota aiheesta
Hyödynnä esim. näitten sivujen materiaalia ergonomiasta ja erityistyölasien määritelmistä. Muokkaa ja tulosta tai sijoita yrityksen intranetiin.
Luo suhteet optikoihin ja silmälääkäreihin
Varmista, että käytätte samoja termejä samoista asioista. Ihanteellista olisi, jos optikot ja silmälääkärit tuntisivat työpaikan käytännöt ja että he olisivat käyneet tutustumassa ainakin ongelmallisimpiin työpisteisiin. Mm. korvauskäytännöt kannattaa kirjata lähetelomakkeisiin. 
Sovi optikkoliikkeen kanssa seuraavista asioista
 • näöntarkastukset
 • silmälääkäri
 • optikko
 • kehys
  • maksimihinta tai sen työnantajalta veloitettava osuus
  • uusimisväli
 • linssit
  • uusimisväliä, vahvuutta jne ei voi määritellä
  • pintakäsittely (kaikkia vahvuuksia ei ole saatavilla ilman pintakäsittelyä)
  • koko
 • pyydä tarjoukset
  • työntekijälle
  • työnantajalle
 • laskutustapa
  • laskutetaanko työnantajaa suoraan?
  • tarkistetaanko lasku työterveyshuollossa?
Huolehdi siitä, että työterveyshenkilökunta tuntee olosuhteet ja käytännöt 
Työterveyshoitaja tai työfysioterapeutti – tai mahdollisesti koulutettu työsuojeluvaltuutettu – suorittaa erityistyölasien valmistamista varten tarvittavat mittaukset ja kirjaa ne lomakkeelle. Digitaalikamera on oiva apuväline!