Silmäsairaudet työelämässä

Varsinaisia ammattitauteja on näköjärjestelmän alueella vähän, useimmat vauriot ovat ohimeneviä ja helposti hoidettavia. Niistä aiheutuu kuitenkin merkittävä määrä sairastamispäiviä ja osittaista työkyvyttömyyttä sen jälkeenkin. 
Siksi kannattaa kiinnittää huomiota vammojen ja sairauksien ehkäisyyn sekä työmenetelmiin ja henkilökohtaisten suojaimien käyttöön.