Silmäsairaudet ja silmävammat

Silmäsairaudet työelämässä

 

Varsinaisia ammattitauteja on näköjärjestelmän alueella vähän ja useimmat vauriot ovat ohimeneviä sekä helposti hoidettavia. Niistä aiheutuu kuitenkin merkittävä määrä sairastamispäiviä ja osittaista työkyvyttömyyttä sen jälkeenkin. 

Siksi kannattaa kiinnittää huomiota vammojen ja sairauksien ehkäisyyn sekä työmenetelmiin ja henkilökohtaisten suojaimien käyttöön.