Työhön liittyvä harmaakaihi

Harmaakaihilla tarkoitetaan silmän linssin eli mykiön samentumaa. Likitaitteisuuden voimakas lisääntyminen saattaa ennakoida harmaakaihin ilmaantumista.
Selvitä harmaakaihin taustalla mahdollisesti piilevät yleissairaudet ja lääkitykset.
Harmaakaihin työperäiset syyt:
  • isku
  • säteily
  • sähköisku
  • kemikaalit
Silmän linssi eli mykiö samenee iän myötä, mutta melko harvoin työiän aikana. Toisinaan mykiön samenemiseen liittyy taittovirheen muuttuminen voimakkaasti likitaittoiseksi, jolloin tarkassa työssä saattaa tulla vaikeuksia, vaikkei näöntarkkuus ole paljoakaan alentunut.
Kuvan laatua huonontaa mykiön kerrosten erilaiseen taittovoimaan liittyvä kuvan vääristyminen ja kontrastiherkkyyden lasku, jonka vuoksi kaihileikkaus saatetaan joutua tekemään näöntakkuuden ollessa 0.6–0.8:n tasossa.
Mykiön normaalia aikaisemmin tapahtuvia muutoksia voivat aiheuttaa sokeritasapainon häiriöt, steroidit pitkään käytettyinä sekä voimakkaat nestetasapainon häiriöt esimerkiksi trooppisen ripulin tai vastaavan suolistohäiriön aikana, mikä voi olla työmatkaan liittyvä.
Säteilyn aiheuttama harmaakaihi on harvinainen, mutta mahdollinen, jos säteilyannos on ollut riittävän voimakas. Säteily voi olla ionisoivaa tai ionisoimatonta. Ionisoivan säteilyn aiheuttama kaihi on harvinainen, koska tarvittava annos on niin suuri, että kyseessä täytyy olla onnettomuus ei tavallisiin työtehtäviin liittyvä altistuminen. Ionisoimattoman säteilyn vaikutus on myös harvoin merkitsevä.
Infrapunasäteily läpäisee sarveiskalvon ja sitä on sulattamoissa ja lasinpuhaltajien työssä kohtalaisia määriä, mutta lasinpuhaltajan kaihta ei viime vuosina ole raportoitu. Aika, jolloin lasinpuhaltaja katsoo sulaan lasimassaan on melko lyhyt hetki, joten kokonaisaltistus ei kasva merkitseväksi. Pieni osa UV-B-ja osa UV-A-säteilystä läpäisee sarveiskalvon ja absorboituu mykiöön ja voi aiheuttaa muutoksia mykiön rakenteeseen.
Mykiön rakennemuutokset tapahtuvat erittäin hitaasti, koska tavallisesti mykiöön asti pääsevät säteilyannokset ovat pieniä. Muutoksia on siksi vaikea varmuudella erottaa ikääntymiseen liittyvistä muutoksista, jotka vaihtelevat henkilöstä toiseen.
Lasersäteily läpäisee normaalin mykiön eikä siten aiheuta muutoksia, mutta jos mykiössä on jo pieniä samentumia ja säteily absorboituu johonkin niistä, tuloksena saattaa olla mykiön välitön samentuminen.
Mikroaallot absorboituvat vesipitoisiin kudoksiin, kuten silmän linssiin.
Sähköiskun aiheuttama harmaakaihi on erittäin harvinainen, koska pään läpi kulkeva voimakas sähkövirta on tavallisesti tappava, mutta muutama henkilö on jäänyt henkiin ja jopa työkykyiseksi tällaisen onnettomuuden jälkeen.
Kemikalioiden aiheuttamista mykiömuutoksista vain trinitrotolueenin aiheuttamat pistemäiset samentumat mykiön tuman ympärillä on katsottu riittävän tyypillisiksi, jotta muutos on hyväksytty ammattitaudiksi.