Erityistyölasilähete

Erityistyölasitutkimukseen tulevalla henkilöllä täytyy olla mukanaan työterveyshuollosta saatu erityistyölasilähete. Työterveyshuolto täyttää lähetteen ergonomiakäynnin jälkeen. Lähete tulee täyttää huolellisesti mittatietoineen. Erityistyölasilähete voi olla optikkoliikkeiden tai työterveyshuoltojen laatima. Näitä on yleisesti saatavilla työterveyshuoltojen kautta. On mahdollista käyttää myös Lähete silmälääkärille tai optikolle - kaavaketta, joka on ladattavissa veloituksetta osoitteesta

https://www.terveysportti.fi/xmedia/mul/lahete_silmalaakarin_optikon_tutkimukseen.pdf