Yleislasit, työlasit ja erityistyölasit

Yleislasit 

ovat silmälasit, jotka optikko tai silmälääkäri on määrännyt silmien taittovirheen korjaamiseksi. Yleislaseilla nähdään sekä lähelle että kauas.

 

Työlasit 

voivat olla mitkä tahansa silmälasit, jotka on suunniteltu työntekijälle tiettyä työtä varten. Työlasit eroavat useimmiten yleislaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuksen suhteen.

 

Erityistyölasit 

ovat silmälasit, joita käytetään näyttöpäätetyössä. Ne poikkeavat normaaleista yleiskäyttöön tarkoitetuista silmälaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuksen suhteen.

 

Erityistyölasit ovat yleensä tarpeen ikänäköisillä työntekijöillä, jos työympäristöä ei voi muuttaa siten, että tavanomaiset silmälasit soveltuvat työhön. Työntekijän ensimmäiset optikon tai silmälääkärin määräämät silmälasit eivät voi olla erityistyölasit. Mikäli erityistyölaseihin liittyvät vaatimukset toteutuvat, on työantajan korvattava työntekijän erityistyölasit. Tarkempi kuvaus erityistyölaseista.

 

Erityistyölasit näyttöpäätetyössä

Erityistyölasit saa näyttöpäätedirektiivin mukaan työntekijä, joka ei tule toimeen omilla ajantasaisilla silmälaseillaan työpisteen ergonomiasäätöjenkään jälkeen. Tällöin näyttöpäätetyöntekijä saa työterveyshuollosta lähetteen optikon tai silmälääkärin näöntutkimukseen.

 

Optikon tai silmälääkärin, joka antaa lausunnon erityistyölasien tarpeesta on osattava toimia näyttöpäätedirektiivin mukaisesti. Lausuntoja antavan optikon tulee olla suorittanut Työterveyslaitoksen järjestämän työterveyshuollon asiantuntijakoulutus optikoille -kurssin. Optikolle tai silmälääkärille tullessaan työntekijällä on mukana työterveyshuollon erityistyölasilomake, johon työfysioterapeutti tai työterveyshoitaja on mitannut katseluetäisyydet.

 

Erityistyölasilomake voi olla yrityksen itse laatima, mutta lomake on samankaltainen kuin Suomen Työnäköseuran (2004) laatima lomake. Lomakkeesta löytyy tietoa katseluetäisyyksistä, pienimmän r-kirjaimen- ja näyttöruudun koosta. Optikko tai silmälääkäri täyttää lomakkeeseen silmien taittovirheen ja mahdollisten erityistyölasien voimakkuudet ja tarvittavan linssityypin. Lomakkeessa on oltava perustelu, miksi työntekijä tarvitsee erityistyölasit. Lisäksi on huomioitava, että laseilla näkee etäisyyksille, jotka lomakkeessa on mainittu. Näyttöpäätedirektiivin mukaan erityistyölasit voivat olla linssityypiltään mitä tahansa, kunhan ne sopivat työtehtävään ja työntekijälle ja ovat säännösten mukaiset.

 

Työntekijä toimittaa lomakkeen työterveyshuoltoon ja työterveyshuolto hyväksyy tai hylkää erityistyölasien korvattavuuden. Myönteisen erityistyölasipäätöksen saatuaan työntekijä hankkii silmälasit sovitusta optikkoliikkeestä. Työnantaja voi päättää paljonko hän maksaa enimmillään erityistyölasien kehyksestä ja korvataanko linssien pinnoite vai ei. Pääsääntöisesti työnantajayritykset tekevät sopimuksen optikkoliikkeen kanssa ja optikkoliike lähettää laskun suoraan työnantajalle. Jos kehyksen hinta ylittää sopimushinnan, työntekijä maksaa itse sopimushinnan ulkopuolelle jäävät kulut.