Yhteistyökumppanit

Suomen Työnäköseura tekee yhteistyötä seuraavien yhdistysten ja muiden tahojen kanssa:

 

Suomen Työterveyshoitajaliitto Ry

Työfysioterapeutit Ry

Suomen Työturvallisuuden Liitto STYL Ry

Oulun ammattikorkeakoulu OAMK