Stipendit

Martti Liesmaa- stipendit

 

Suomen Työnäköseura ry päättää vuosittain Martti Liesmaa -stipendin jakamisesta. Stipendillä voidaan tukea alkavaa tai meneillään olevaa työnäkemistä ja/tai silmien suojaamista edistävää tutkimus- tai kehittämishanketta. Stipendin saaja velvoitetaan raportoimaan hankkeen tuloksista Työnäköseuran koulutustilaisuudessa.

 

Hakuaika päivittyy sivuille myöhemmin.