Erityistyölasien hankinta

Työnantaja on velvollinen hankkimaan päätetyöntekijälle erityistyölasit asiaan liittyvien kriteerien täyttyessä. Erityistyölasien hankintaprosessi kulkee aina työterveyshuollon kautta.

 

Työnantaja:

  • Tutustuu valtioneuvoston päätökseen näyttöpäätetyöstä 1405/1993 ja EU:n direktiiviin 90/270/ETY
  • Ymmärtää mitä erityistyölaseilla tarkoitetaan
  • Järjestää lainmukaiset terveystarkastukset päätetyöntekijöille
  • Määrittelee eritystyölasien hankintaohjeistukset ja rajoitteet
  • Sopii erityistyölasien hankintaprosessin yksityiskohdat työterveyshuollon kanssa
  • Ohjeistaa työntekijät asiassa

 

Työntekijä

  • Huolehtii, että yleislasit ovat ajan tasalla ja näin varmistaa, että työkyky on myös näkemisen kannalta kunnossa
  • Selvittää työnantajaltaan erityistyölasien hankintakäytännön
  • Jos ongelmia näkemisessä työtehtävien yhteydessä on yleislaseista huolimatta, on yhteydessä työterveyshuoltoon työnantajan ohjeiden mukaan hankintaprosessin käynnistämiseksi

Tarkemmat tiedot löytyvät STNS:n jäsensivuilta uusimmasta suosituksesta.