Erityistyölasien hankinta

Erityistyölasien hankintaprosessi kulkee aina työterveyshuollon kautta. Ongelmia näyttöpäätetyössä kokeva työntekijä ottaa yhteyttä työnantajan ohjeiden mukaisesti omaan työterveyshuoltoonsa hankintaprosessin aloittamiseksi.

 

Työnantaja:

  • Tutustuu valtioneuvoston päätökseen näyttöpäätetyöstä 1405/1993 ja EU:n direktiiviin 90/270/ETY
  • Ymmärtää mitä eritystyölaseilla tarkoitetaan
  • Järjestää lainmukaiset terveystarkastukset näyttöpäätetyöntekijöille
  • Määrittelee eritystyölasien hankintaohjeistukset ja rajoitteet
  • Selvittää onko alan työehtosopimuksessa mainintaa erityistyölaseista
  • Ottaa työterveyshuollon mukaan hankintaprosessiin

 

Työntekijä

  • Huolehtii, että yleislasit ovat ajan tasalla ja näin varmistaa, että työkyky on myös näkemisen kannalta kunnossa
  • Selvittää työnantajaltaan erityistyölasien hankintakäytännön

Tarkemmat tiedot löytyvät STNS:n jäsensivuilta.