Silmäsuojaimet

Suomessa sattui vuonna 2019 palkansaajille yhteensä 125 529 työtapaturmaa. Pään alueelle tapaturmia kohdistui 15 683. Näistä 7796 oli silmätapaturmia. Suurin osa silmätapaturmista olisi voitu välttää käyttämällä tarkoituksenmukaisia silmäsuojaimia.

Tapaturmien ja terveyshaittojen ensisijaisia torjuntakeinoja ovat tekniset ratkaisut ja työjärjestelyt. Tapaturmien ja riskien mahdollisuus pyritään välttämään kokonaan työjärjestelyillä, koneiden koteloinneilla ja muilla keinoin jotka poistavat vaaran. Jos tekniset keinot eivät ole riittäviä tai  mahdollisia on toissijaisena torjuntakeinona henkilösuojain, silmien osalta silmäsuojain.

 

Silmien suojaaminen on pakollista eräissä työtehtävissä

 

Silmiin kohdistuvia tapaturmia voidaan estää parhaiten oikeanlaisten silmiensuojainten käytöllä. Oikea suojaintyyppi valitaan riskien kartoituksen ja vaarojen arvioinnin perusteella.


•Voimakkuudella olevien suojalasien hankinta ei ole työnantajalle pakollista
•Silmälasikäyttäjälle suojalasit omilla voimakkuuksilla ovat kuitenkin paras ja suositeltavin vaihtoehto silmien suojaamiseksi. Työterveyslaitos on suositellut voimakkaasti voimakkuuksilla varustettujen suojalasien hankintaa niitä tarvitseville.

•Silmiensuojain tyyppiä valittaessa huomioidaan mm. riskitaso,  suojaavuus, kehysten sopivuus henkilön kasvonpiirteisiin, näkökentän riittävyys ja työtehtävän edellyttämä näöntarkkuus


•Oikeanlaisilla suojalaseilla työturvallisuus, työteho ja työssä jaksaminen paranevat

 

Katso lisätietoa suojalaseista jäsensivuilta.